Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Specjalista zastosowań informatyki

Kod zawodu: 251902
Data modyfikacji: 2011-03-24 11:02:37

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
A-2 Administrowanie systemem operacyjnym
A-3 Monitorowanie stanu sieci informatycznej
A-4 Administrowanie bazy danych
A-5 Optymalizowanie baz danych oraz zarządzanie pamięcią i przestrzenią dysku
A-6 Programowanie w wybranych językach programowania
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i innych użytkowników systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządzanie zabezpieczeniami
C-2 Zarządzanie sprzętem komputerowym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Posługiwanie się oprogramowaniem
D-2 Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji