Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter suchej zabudowy

Kod zawodu: 712902
Data modyfikacji: 2011-04-18 13:19:28

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz
A-2 Montowanie systemów okładzin ściennych
A-3 Montowanie systemów ścian działowych
A-4 Montowanie systemów sufitów podwieszanych
A-5 Montowanie systemów obudów dachów
A-6 Montowanie systemów suchych jastrychów
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
D Zadania kontroli i oceny jakości