Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Przemysł chemiczny
Obszar zawodowy: Technik konserwator w przemyśle chemicznym

Kod zawodu: Brak kodu
Data modyfikacji: 2014-01-22 12:33:20

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Instalowanie, wymiana i demontaż, montowanie, rozkładanie na czynniki pierwsze i prawidłowe składanie głównych części układów mechanicznych; oraz wykonanie lub podanie szczegółowych instrukcji dotyczących przeróbki lub naprawy układów mechanicznych lub części wymagających technik mechanicznego dopasowywania.
A-2 Instalowanie i wymiana (części układów) układu elektrycznego i wymiana (części układów) układu elektrycznego w obszarach innych niż niebezpieczne i Ex-niebezpieczne, projektowanie i zbudowanie małych projektów elektrycznych, a także wykrycie i zdiagnozowanie wad w układach elektrycznych.
A-3 Przeprowadzenie konserwacji prewencyjnej, inspekcja i monitorowanie stanu na sprzęcie elektrycznym i mechanicznym.
A-4 Wykonanie krytycznych/decydujących działań wspomagających podczas konserwacji.
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
D Zadania kontroli i oceny jakości