Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Przemysł chemiczny
Obszar zawodowy: Operator w procesie chemicznym

Kod zawodu: Brak kodu
Data modyfikacji: 2014-01-31 13:42:01

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie, realizacja i monitorowanie/kontrola planu logistycznego.
A-2 Prowadzenie procesów fizycznych (termicznych, mechanicznych, elektrochemicznych), chemicznych i biologicznych.
A-3 Pobieranie, analizowanie próbek, udział w kontroli jakości.
A-4 Odłączanie napięcia instalacji i wywieszanie tablic ostrzegawczych, konserwacja lub naprawa.
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
D Zadania kontroli i oceny jakości