Login: Hasło:

 

Ewaluacja kompetencji

 

Ewaluacja kompetencji jest procesem oceniania (wartościowania) rzeczywistych kompetencji, jakie posiada pracownik (lub kandydat do pracy) w korelacji z kompetencjami wymaganymi w zawodzie i określonym w standardzie kwalifikacji zawodwych. Wgląd do tych kompetencji jest możliwy z poziomu zakładki "Katalog kompetencji".
System informatyczny zapewnia możliwość testowania (ewaluacji) posiadanych kompetencji pracowników oraz generowania raportów określających potrzeby szkoleniowe, z ukierunkowaniem na doskonalenie wykonywania konkretnych zadań zawodowych, umiejętności oraz kształtowania określonych cech psychofizycznych, z jakimi ma aktualnie trudności osoba poddająca się samoocenie.
Narzędziem umożliwiającym identyfikację potrzeb szkoleniowych pracownika jest kwestionariusz samooceny w formie ankiety, która jest udostępniana użytkownikom w dwóch opcjach:

  • Skróconej (wówczas proces testowania kompetencji jest ogólnodostępny dla wszystkich nie zarejestrowanych użytkowników, wyłącznie w zakresie zadań zawodowych wymaganych w zawodzie). W tym przypadku uzyskany wynik testowania daje jedynie ogólny pogląd o poziomie kompetencji osoby dokonującej samooceny.
  • Rozszerzonej (wówczas proces testowania kompetencji jest dostępny dla zarejestrowanych w systemie użytkowników i dotyczy wszystkich trzech składników kompetencji, tj.: zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych). W tym przypadku uzyskujemy pogłębiony wynik testowania kompetencji i bardziej precyzyjne określenie potrzeb szkoleniowych pracownika.

Osoba przeprowadzająca samoocenę własnych kompetencji dokonuje wyboru zgodnie z załączonym poniżej przykładem:

1. Oceń jak  potrafisz wykonać zadania zawodowe w zawodzie „Monter suchej zabudowy"

Lp.

Katalog zadań zawodowych

Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie dobrze

Niezbyt dobrze

Wcale nie potrafię

5

4

3

2

0

1

Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz

   

 

 

2

Montowanie systemów ścian działowych

 

 

 

 

 

3

Montowanie systemów ścian działowych

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 

2.  Jak oceniasz swoje umiejętności, aby zrealizować zadania zawodowe w zawodzie „Monter suchej zabudowy"

Zadanie 1 - Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz

Lp.

Umiejętności

Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie dobrze

Niezbyt dobrze

Wcale nie potrafię

5

4

3

2

0

1

Analizuje i rozróżnia podstawowe cechy fizyko-chemiczne gipsu

 

 

 

 

 

2

Charakteryzuje zastosowanie gipsu w budownictwie

 

 

 

 

 

3

Charakteryzuje sposób produkcji gipsu z kamienia gipsowego

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 

3. Jak oceniasz własne cechy psychofizyczne wymagane w zawodzie „Monter suchej zabudowy"?

Lp.

Cechy psychofizyczne pracownika

Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie dobrze

Niezbyt dobrze

Wcale nie posiadam

5

4

3

2

0

III. Cechy osobowości

1

Wytrwałość i cierpliwość

 

 

 

 

 

2

Zrównoważenie emocjonalne

 

 

 

 

 

3

Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 


System informatyczny umożliwia zliczanie liczby uzyskanych punktów w zależności od wyborów jakich dokonała osoba oceniając się wg przyjętej skali od 0 do 5.

 

Maksymalna liczba punktów to 100%, co oznacza, że osoba oceniająca się dokonała wyborów na „5 - bardzo dobrze" we wszystkich punktach kwestionariusza ankiety testowej. W zależności od liczby uzyskanych punktów przyjęto sześć poziomów kompetencji, co odpowiada nw.:


1) 95-100% - Jesteś bardzo kompetentny, nie musisz aktualnie uzupełnić kwalifikacji (pod warunkiem że nie było oceny „0").
2) 90-94% - Jesteś kompetentny, ale musisz dążyć do perfekcji (pod warunkiem że nie było oceny „0").
3) 85-89% - Jesteś nadal kompetentny, ale powinieneś zaplanować uzupełnienie kwalifikacji (pod warunkiem że nie było oceny „0").
4) 80-84% - Przestajesz być kompetentny i powinieneś w najbliższym czasie uzupełniać kwalifikacje (dopuszczalna jest ocena „0").
5) 75-79% Twoje kompetencje przeżywają wyraźny kryzys, powinieneś niezwłocznie uzupełniać kwalifikacje (dopuszczalna jest ocena „0")
6) Poniżej 75% - Jesteś niekompetentny i powinieneś niezwłocznie uzupełniać kwalifikacje (dopuszczalna jest ocena „0"). Sprawdź, jakie umiejętności i cechy psychofizyczne powinieneś doskonalić.

Teraz można sprawdzić własne kompetencje w wybranym z listy zawodzie przechodząc do zakładki "Testowanie Kompetencji".