Login: Hasło:

 

Baza instytucji

 

W tym module systemu informatycznego udostępniamy Państwu podstawowe informacje o instytucjach zarejestrowanych w bazie danych, które uczestniczą w procesie tworzenia, monitorowania i aktualizacji opisów kompetencji dla zawodów i specjalności zgodnych z klasyfikacją na potrzeby rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz. U. nr 265, poz. 2644 z późn. zm.). Aby można było zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami o danej instytucji należy „kliknąć" na jej nazwę na załączonym wykazie.Dostęp do danych tylko po zalogowaniu!