Login: Hasło:

Metody i narzędzia badawcze

 

Dostęp do danych tylko po zalogowaniu!Narzędzia badawcze
Identyfikacja potrzeb rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstwa.
Identyfikacja potrzeb rozwoju zawodowego pracownika.
Przykład kwestionariusza wykorzystywanego w analizie wstecznej.
Analiza zawodowa: formularz rejestracji danych.
Ocena potrzeb szkoleniowych – karta identyfikacyjna.
Indywidualna ocena potrzeb szkoleniowych – formularz rejestracji danych.
Czy państwa organizacja zarządza wiedzą?
Scenariusz rozwoju kształcenia ustawicznego pracowników.
Rozpoznanie potrzeb, dla jakich zawodów/specjalności należy opracować standardy kwalifikacji zawodowych.
Identyfikacja cech psychofizycznych pracowników.
Kwestionariusz do identyfikacji funkcji zawodowych.
Identyfikacja szkolenia, doskonalenia i przekwalifikowania pracowników.
Metody badawcze
Dobór oraz dostosowanie metod i narzędzi wykorzystywanych w ocenie potrzeb dokształcania, doskonalenia i szkolenia zawodowego do zmian w treściach i organizacji pracy.
Metodyka dostosowania kwalifikacji zawodowych do zmieniających się potrzeb w obszarze technologii produkcji i eksploatacji na przykładzie maszyn i urządzeń poligraficznych.
Metodyka badań zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i kompetencje związane z rozwojem nowych technologii produkcji i eksploatacji urządzeń technicznych.
Metodyka sporządzania diagnozy stanu w zakresie aktualnej oferty podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników z ukierunkowaniem na zaawansowane technologie produkcji i eksploatacji urządzeń technicznych.
Metodyka analizy treści pracy na stanowiskach związanych z produkcją i eksploatacją urządzeń technicznych z uwzględnieniem kontekstu badania potrzeb doskonalenia zawodowego.
Model oceny potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników z uwzględnieniem istniejącego stanu wiedzy oraz uwarunkowań organizacyjno-prawnych.